Anyanyelvi oktatás


Aktuális információ 2017/18

Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak…

MAGYAR ANYANYELVI OKTATÁS a 2017/18-as tanévben

 


Móra Ferenc A cinege cipője című versének egy részletével szeretnénk mindenkit szeretettel köszönteni az új tanévben. E tanév elején is fel szeretnénk hívni figyelmüket azokra a magyarórákra, melyek bekerülnek majd a bizonyítványba - szakkörként vagy fakultációként, tehát osztályzat nélkül vagy osztályzattal, illetve szóbeli érettségire is van lehetőség. Az anyanyelvi oktatást minden diák igénybe veheti Ausztriában. Magyarságunk, anyanyelvünk, kultúránk megőrzéséhez nagyon fontosnak tartjuk ezt, az osztrák állam adta heti pár órányi lehetőséget.

 

A jelentkezési lapokat abban az iskolában lehet kérni, ahova a tanuló jár. A jelentkezési lapot az iskola igazgatójának kell leadni, illetve az oktatónak elektronikus formában elküldeni. A jelentkezési lap természetesen e-mailben is kérhető. A leadott jelentkezések alapján dől el, hogy melyik iskolában indulhat a következő tanévben anyanyelvi oktatás.

 

Grácban gyűjtőiskolák vannak, vidéken általában 5-6 jelentkezőtől indul csoport.

 

Az oktatás heti 1-2 órában folyik, a rendes tanórák után, így a szakköröket és tanórákat bármelyik iskolába járó gyermek látogathatja, de csakis a hivatalos jelentkezés után. Jelentkezni a Muttersprachliche Unterricht Ungarisch és az Ungarisch als Fremdsprache tárgyakra lehet.

 

A 2016/17-es tanévben Grácban, Murauban, Gleisdorfban, Stadl an der Murban, Deutschlandsbergben és Wolfsbergben (Schwarzautal) folyt magyar tanítás.

 

A tanuláshoz többek között felhasználtuk a Balassi-füzetek 3  ötetét (Miénk vár, Ünnepeljünk együtt, Kalandra fel), egyébként pedig a Mozaik Kiadó tankönyveit rendeltük meg differenciáltan a gyerekek életkorára és előzetes ismereteire/ tudásukra való tekintettel.

 

A 6-10 évesek a VS St. Peter-i szakkörre járnak csütörtökön délután, a 10-18 évesek délutáni óráit a BG/BRG Seebacher gimiben tartjuk csütörtökön és pénteken. Geidorfban, az alsótagozatos iskolában csütörtök délutánonként összesen 31 kisdiák tanult a három, korosztályonként kialakított csoportban. A Sankt Andrä középiskola adott otthont hétfőként két magyarórának, amit 14 tanuló látogatott, ide jártak a felsősök is.

 

A magyar nyelv és kultúra elsajátítására nem csak az anyanyelvi oktatás keretén belül kerül sor, hanem az Ungarisch als Fremdsprache iskolai kurzusokon is. Erre az  rára azok járnak, akik nem (jól) beszélnek magyarul, de meg szeretnék tanulni (egy kicsit) a nyelvet. Tavaly különösen tetszett a 7-9 éves gyerekeknek az Ungarisch spielerisch szakkör a VS St. Peterben, de a gimisek órájára is szorgalmasan eljártak a tanulók.

 

A 4-8 éves gyermekek játékos óra keretében ismerkedhetnek a magyar nyelvvel, rímekkel, ritmussal és ízekkel – kéthetente szombaton. Ha valakit ez az oktatás érdekel, keresse e-mailben Veit Zitát.

 

Kitekintő:

 

Wolfsbergben öt év után idén befejeződött a magyar tanítás, felcseperedtek a tanítványok és sajnos nincs utánpótlás.

 

Gleisdorfban egy évig tanultunk 5 kisdiákkal, sajnos jövőre itt sem indul magyar.

 

 

A 2017/18-as tanévben két csoportban folytatjuk a munkát a geidorfi iskolában, az 1-2 és a 3-4-4+ évfolyamosoknak csütörtökön 16 és 17 órától. A Sankt Andrä középiskolában szintén két csoport indul előreláthatólag keddenként 16 órától az alsósoknak és 17 órától a felsősöknek.

 

Újdonság, hogy Fürstenfelden és Judendorfban is lesz magyar oktatás.

 

Aki rendszeresen eljár magyar órára, érettségi tantárgyként fel is veheti a magyart.

 

Itt Stájerországban szóbeli érettségire van lehetőség. A végzős diákoknak sikeres felkészülést kívánunk!

 

 

Novemberben ismét megrendezik a szavalóversenyt Burgenlandban. Eddig minden évben nagyon ügyesen szerepeltek diákjaink, úgy gondolom, az idén is így lesz. Szabadon választott verset kell megtanulni, már lehet keresgélni... ;-)

 

 

Ha kérdésük van, vagy szükségük van a jelentkezési lapra, az alábbi e-mail címeken érhetnek el minket.

 

 

Söls-Varga Katalin (Graz, Fürstenfeld, Judendorf): v.kati@utanet.at

 

Veit Zita (Graz): zita.veit@uni-graz.at

 

Kovács Zoltánné, Orsi (Murau és Stadl an der Mur): orsikovacs2015@gmail.com

 


MAGYAR ANYANYELVI OKTATÁS GRÁCBAN ÉS KÖRNYÉKÉN 2015/16

 

„- A betűk barátok!
Velük barangoljuk be a nagyvilágot.
A könyvek visznek el, mintha szárnyuk lenne,
űrutazásokra, erdőrengetegbe.”  (Osvát Erzsébet)

 

Szeptemberben 5 csoportban kezdődött meg a magyar anyanyelvi oktatás Grácban. 

A tanórák rendje:
Neue Mittelschule St. Andrä,  Kernstockgasse 1.
hétfő, 16.00-16.50 2-4. osztályosoknak, 17.00-17.50 felsősöknek  és  a
Volksschule Geidorf, Muchargasse 23.
csütörtök, 15.00-15.50 3-4. osztályosoknak, 16.00-16.50 2-3. osztályosoknak, 17.00-17.50 1. osztályosoknak.
Mindenkit szeretettel várok és szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre emailben vagy telefonon!
Inf.: Söls-Varga Katalin v.kati@utanet.at, 0680/2112 236


Ugyancsak megkezdődött a magyar oktatás a BRG Petersgasse és a BG/BRG Seebacher iskolákban is a 4-9, 10-13 és 14-18 évesek korcsoportjainak Dr. Veit Zitánál. 

A BG/BRG Seebacher gimnáziumban minden 2. szombaton magyar anyanyelvi  foglalkozás  és  angolnyelvű  tornaóra  a  4-9  évesek  számára.
Tanévnyító október 16-án, 18 órakor. Inf.: zita.veit@uni-graz.at


Magyar anyanyelvi oktatásra lehet még jelentkezni Birkfeldben, Deutschlandsbergben,  Kapfenbergben és Wolfsbergben. Még bizonytalan Murauban. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványt annak az iskolának az igazgatójától lehet igényelni, és oda is kell leadni, ahova a gyerek jár.
Az űrlapot le is lehet tölteni:
DOWNLOAD
Éljünk a lehetőséggel és járassuk gyerekeinket az iskolai anyanyelvi órákra!


A Stájer Tartományi Iskolai Tanács (Steiermärkischer Landesschulrat) lehetővé teszi a magyar nyelv oktatását az iskolákban. Az Anyanyelvápolási Alaptantervben lefektetett oktatási céloknak és nevelési feladatoknak megfelelően a tanulóknak lehetőségük nyílik a meglévő nyelvi szint megerősítésére és továbbfejlesztésére, a magyar kultúra (szokások és hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a népköltészet, a magyar zenekultúra, a hon- és népismeret, stb.) megismerésére és ápolására.

 

A 2015/16-os tanévre a jelentkezési lapok leadása szükséges.

A jelentkezési lap itt tölthető le!

Download
Jelentkezőlap anyanyelvi oktatásra
ungarisch_mit.pdf
Adobe Acrobat Dokument 162.8 KB

MAGYAR ANYANYELVI ÓRÁK GEIDORFBAN

(Volksschule Geidorf, Muchargasse, Graz) 

Nagy örömmel kezdtem idén tanítani a geidorfi iskolában. Sok magyar gyerek jár ide, hadd ne kelljen őket máshova vinni – kérte az igazgatónő.  A kilenc lelkes nebulóból két csoport alakult. A „kicsik” szorgalmasan gyakorolják az ábécét, már mindannyian tudnak magyarul is olvasni! Sokat énekelünk, szavalunk, játszunk. A „nagyok” a helyesírást tanulják, most éppen a j és az ly van soron. A történetek, mondák és mesék segítik a szövegértés fejlesztését, bővítik a szókincset. Nagyon szeretném, ha mindenki magyar könyveket is böngészne. Magyarórán minden elolvasott könyvért jutalom jár! Magyarország térképét is bújjuk néha, megkeressük, hol laknak a mamáék, hol is van a Duna, a Tisza, a környezetismeret birodalmában barangolunk, és nagyon sokat beszélgetünk. Itt mindenki elmondhatja problémáit, és hogy mi minden történt vele.  Heti egy tanórában sajnos nem lehet a teljes tananyagot megtanítani, nagyon fontos az otthoni gyakorlás. Megéri. Mintahogy magyarórára is érdemes járni, mert különben talán sohasem derülne ki, mit is jelent a „paripa”, mit tesz a ló, ha „poroszkál” vagy miért „sompolyog” a kutya.    

Söls-Varga Katalin


MAGYAR NYELVŰ GYEREKKÖNYVEK  A GRÁCI VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Városi képviselőként fontos számomra és rendkívüli cél, hogy a gyerekek elsajátítsák a magyar nyelvet. Ebből kifolyólag örülök, hogy sikerült a Forum Hungaricummal és a várossal, egy háromnyelvű gyerekkönyv sorozatot Dowas Katharinától megvásároltatni. A gyerekkönyvek kikölcsönözhetőek a Városi Könyvtárban. Emellett találhatóak magyar nyelvű könyvek, a Központi Könyvtárban (Zanklhof, Kernstockgasse 2). A könyveket meg tudják rendelni a könyvtárak kirendeltségénél vagy online módon  www.stadtbibliothek.graz.at.

Mag. Molnár András


Nyelvi állapotfelmérés a stájer óvodákban

 

A Stájer Tartományi Kor mány érdekes kampányt indított a stájer óvodák kö rében.

A gyermekpszichológiában ugyanis jelenleg az a nézet uralkodik, hogy megalapozott anyanyelvi tudás birtokában a gyerek sokkal könnyebben tanul meg egy idegen nyelvet. Ebben az értelemben szisztematikusan felmérik az óvodáskorú gyerekek anyanyelvi tudását. Ez a felmérés minden nyelvet érint.

Nekem már kétszer volt szerencsém a kicsiket megismerni. Mint tolmácsnak az a feladatom, hogy a 4-5-6 éves magyar gyermek bizalmát élvezve játszva felmérjem, milyen színten beszéli az anyanyelvét. Ismeri-e a többes számot, a színeket, tud-e korához képest megfelelő mondatokat szerkeszteni. Mennyire árnyalt a kifejezőképessége, hogy például nemcsak a ceruzát ismeri, hanem a filctollat és a színes ceruzát is. Folytatható ez a sor az állatokkal, a számokkal, sőt vannak gyerekek, akik már egy-két betűt is ismernek.

Mi a célja ennek a felmérésnek?

Nos, elsősorban megerősítés a szülőknek, hogy otthon továbbra is magyarul tehát az anyanyelven beszélgessenek a gyerekkel. Csak az a gyermek tud majd az osztrák, tehát német nyelvű iskolában jól helytállni, aki már magabiztosan használja anyanyelvét.

Külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a magyar anya, apa, esetleg további rokonok, feltétlenül az anyanyelven társalogjanak csemetéjükkel. Rossz lenne, ha a német nyelvben érzett hiányosságukat, bizonytalanságukat továbbadnák a gyereküknek.

Az anyanyelvi felmérés a szó szoros értelmében „játszva történik, amit rövid értékelés követ, melyen csak a szülők, a nyelvpedagógus, az óvoda vezetője és a tolmács vesznek részt.

Az ingyenes nyelvi tanácsadást bármelyik szülő igényelheti annak az intézménynek a vezetőjénél, ahova a gyermek jár.


MMag. Primus Tünde


Sprachstandserhebungen in unterschiedlichen Erstsprachen


Magyar nyelvi foglalkoztató tábor

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) nyári anyanyelvi tábort szervez olyan külföldi és magyarországi 10−20 éves fiatalok számára, akik fejleszteni szeretnék magyar nyelvi tudásukat.

A tábor Balatonalmádiban, a Balaton észak-keleti partján található. A város központjától 2 percre, 1 hektáros, parkos területen fekszik, amely ideális helyszín táborozó gyerekek számára.

Jelentkezési határidő: 2012. július 10.

Download
Magyar nyelvi kurzus, Budapest
Manyszi_Magyar nyelvi kurzus.pdf
Adobe Acrobat Dokument 163.9 KB
Download
Bemutatkozik a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda
Manyszi_Bemutatkozás.pdf
Adobe Acrobat Dokument 162.6 KB
Download
Magyar nyelvi foglalkoztató tábor, Balaton
Manyszi_Tájékoztató.pdf
Adobe Acrobat Dokument 196.3 KB
Download
A jelentkezési lap itt tölthető le!
Manyszi_Jelentkezési lap.pdf
Adobe Acrobat Dokument 161.2 KB

 Az aktuális programok időpontját lásd a Gráci Magyar Műsorismertetőben.