Anyanyelvi okktatás 10-18 éveseknek (arhív)


A 2012/13-as tanévben folytatódik a bizonyítvány ba is bekerülő magyar anyanyelvi oktatás a 10-18 éves gráci diákok részére.

A Tartományi Iskolai Ta nács (Landesschulrat) által támogatott magyarórákra kedden vagy szerdán délután kerül sor a BG/BRG Seebacher iskolában. (Ez folytatása Gombos Ildikó tanító néni gráci magyaróráinak.)

Az oktatás során kiemelt hangsúlyt kap a szókincs fejlesztése, a szövegértés és -alkotás, a nyelvtani alapismeretek elsajátítása és a helyesírás. Az elsajátított ismeretanyag elősegíti a magyar és a német nyelv sajátosságainak összehasonlítását, valamint azok tudatosítását. A biztosabb és gazdagabb nyelvhasználat ugyanakkor hozzájárul a diákok önbecsüléséhez is.

A nyelvi kultúra fejlesztésére korcsoporttól és tusszinttől függően az órákon differenciált oktatás keretében kerül sor.

Az oktatáson való részvétel önkéntes és ingyenes. Az idei tanévtől a tanulók már jegyet kapnak erre az órára (Freigegenstand). Félévkor ezt bejegyzik a félévi értesítőbe, év végén pedig a bizonyítványba.


Az iskola címe:
BG/BRG Seebacher
8010 Graz, Seebachergasse 11.
(megközelíthető pl. az 1-es és 7-es villamossal)


Köszönet az igazgató úrnak, a szülőknek, de különösen a gyerekeknek, akik igazán lelkesen vesznek részt az órákon!

 

Inf.: Dr.in Veit Zita, e-mail: zita.veit@uni-graz.at