Magyar mint idegen nyelv diákoknak (arhív)


Azok a gyerekek, akik (még vagy már) nem beszélnek annyira jól magyarul, hogy a 10-18 évesek magyaróráin részt tudjanak venni, a 2012/13-as tanévben is eljárhatnak a magyar mint idegennyelv órára.

A Tartományi Iskolai Tanács (Landesschul rat) ezt a magyarórát (Ungarisch als Fremdsprache) felvette azok közé a délutáni órák kö zé, amelyikre bármelyik középiskolás eljárhat (Mehrschulenkurs). A kötelezettség nélküli gyakorlaton (unverbind liche Übung) való részvételt osztályzat nélkül jegyzik be a félévi értesítőbe és az év végi bizonyítványba.

A csoport összetétele miatt differenciált oktatás folyik. Az oktatásra hetente egy délután kerül sor a BRG Petersgassei gimiben.


Az iskola címe:
BRG Petersgasse

8010 Graz,
Petersgasse 110.


Igazgató úrnak köszönet a támogatásáért, a gyerekeknek pedig kitartó munkájukért!


Inf.: Dr.in Veit Zita, zita.veit@uni-graz.at