Protestáns istentisztelet


Gyülekezetünk az Ausztriai Evangélikus Egyház egyik gyülekezete, amely Ausztria területén a magyar nyelvű igehirdetői és lelkigondozói munkát végzi. Istentiszteleteket tartunk magyar nyelven Grácban kb. kéthavonta a Heilandskirche evangélikus templomban (Kaiser Josef Platz 9.). Istentiszteleteinket beszélgetés követi.

 

Kedves Testvérek!
Németh Kitti, V. éves, teológus-lelkész szakos hallgató vagyok a budapesti Evangélikus Hittudományi
Egyetemen. Ha minden igaz, egy évig a gyülekezet helyettes-lelkészeként szolgálok Bécsben és Grácban. A 2014/2015-ös tanévben Lipcsében voltam ösztöndíjas, ekkor volt lehetőségem arra, hogy a Berlini Magyar Protestáns Gyülekezetben lehettem „beszolgáló teológus”, így egy diaszpóra gyülekezetben szolgálhattam, ami sok tapasztalatot nyújtott. Természetesen minden helyzet és minden gyülekezet más és különleges, így szeretettel fogadom a kedves Testvérek segítségét!
A gyülekezeti telefonon és e-mail címen szívesen állok a Testvérek rendelkezésére! A találkozás reményében szeretettel:

 

Németh Kitti
Tel.: 0650/587-7712
E-mail: maegy.austria@gmail.com

 

Az aktuális programok időpontját lásd a Gráci Magyar Műsorismertetőben.


Ökumenikus istentisztelet

2011. január 30.

A fényképeket Csicsely Tamás bocsátotta rendelkezésünkre.

Az ökumenikus mozgalom jelképe az egyház hajóját ábrázolja. A görög eredetű „ökumene” szó az egész világot, az egész lakott földet jelenti.
Az ökumenikus mozgalom jelképe az egyház hajóját ábrázolja. A görög eredetű „ökumene” szó az egész világot, az egész lakott földet jelenti.

A világ sok-sok országában keresztény gyülekezetek január hónapban meghatározó eseménye az ökumenikus istentisztelet. Különböző keresztény felekezetek gyülekezeteiben istentiszteletekre gyűlnek össze a hívek, hogy Jézus Krisztusban meglevő egységükről tanúskodjanak, és a kialakult szétszakadozottságért bűnbánatot tartsanak.

Örvendetes, hogy évek óta megrendezzük Grácban is a Magyar Katolikus Szolgálat és az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet szervezésében a januári ökumenikus istentiszteleteket. Szép hagyomány az is, és egymás megbecsüléséről és Krisztusban való elfogadásáról tanúskodik, hogy minden évben váltott helyszínen gyülekezünk össze, és amikor a katolikus templomban vagyunk, az evangélikus igehirdető prédikál, a következő esztendőben pedig a katolikus lelkész hirdeti Isten igéjét és a protestánsok a házigazdák. A liturgiai szolgálatban pedig részt vesznek katolikus és evangélikus lelkészek és hívek egyaránt.

Idén a Heilandskirche evangélikus templomába hívunk mindenkit Grácból és környékéről az ökumenikus istentiszteletre. A 2011. január 30-án, vasárnap, 16 órakor kezdődő ünnepen Mag. Molnár Ottó prelátus, kálvárienbergi plébános, a gráci Magyar Katolikus Közösség lelkésze prédikál, Dr. Solymár Mónika evangélikus lelkész és a gyülekezetei tagok vesznek részt a liturgiában. Az istentiszteletet agapé követi, ehhez süteménnyel való hozzájárulásokat köszönettel fogadunk.

Különlegessége ezeknek az istentiszteleteknek, hogy témáját, liturgiáját és igehirdetési alapigéjét minden évben más-más ország keresztényei állítják össze, hogy aztán ezt sok nyelvre lefordítva így is együtt tudjanak ünnepelni különböző népek gyülekezetei. Ebben az esztendőben a jeruzsálemi keresztények állították össze az istentiszteletet, és az evangélium szeretete, az apostoli tanításban való kitartás és a gyülekezet közössége kerül a középpontba. A jeruzsálemi ősgyülekezet volt az első keresztény gyülekezet, minden keresztény közösség innen származik, erről a gyülekezetről így tanúskodik az Apostolok Cselekedete: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42)

Az ökumenikus istentisztelet keretén belül arra hívnak bennünket a jelenlegi jeruzsálemi gyülekezetek, hogy gondolkodjunk el azon, mennyire fontos manapság is az apostoli tanításhoz, a közösséghez, a kenyér megtöréséhez és az imádsághoz való elkötelezettségünk, odaadásunk. Így ünnepelhetjük együtt 2011-ben is az ökumenikus istentiszteletet Grácban. Erre hívom – ezévi házigazdaként az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet nevében – szeretettel mindnyájukat.  

 

Dr. Solymár Mónika