Táncház

 

Felnőtt táncház a 2017/18-as tanévben

 

 

Évekkel ezelőtt kezdődött a gráci táncházmozgalom, az elmúlt három évben pedig új lendületet vett. Heti rendszerességgel találkozik az ifjúsági és felnőtt korosztály, hogy új tánclépéseket sajátítsanak el. Korábbi közös élmények és utazások kötik össze a csapatot. Szép emlékeink közé tartoznak az évenkénti Gráci Magyar Bálok, a linzi és a leobeni fellépések. Az elmúlt hónapokban megismerkedtünk a bécsi magyar néptáncosokkal is.

 

Csütörtök esténként 19.30-tól szeretettel várjuk a kezdőket és a haladókat is. A feladatok könnyűek, igényesek és mindig van, aki bemutatja őket.

 

Főként Dr. Simon Péter vezeti és koreografálja az egyes régiók táncmotívumait. A további részletekről a Grázi Néptáncház nevű facebook oldalon olvashattok. Az egyéni érdeklődők is megismerkedhetnek a magyar tánchagyománnyal. Gyertek el ti is, hozzatok magatokkal barátokat, ismerősöket, hogy bővülhessen a csapatunk, és hangulatosabb legyen a közös tánc!

 

 

A felnőtt táncház támogatója a Grazi Magyar Egyesület.

 

Mindenkit szertettel várunk!

 

Inf.: Mag. Kovács Dénes, 0650/831-2624

 

Az aktuális programok időpontját lásd a Gráci Magyar Műsorismertetőben.


Gráci Gyermektánccsoport 2017/18-as tanévben

 

 

Egy kisgyerek nagyot ugrott, és jót kacagott. Azt kiáltjuk, „Hatalmas volt!“, és vele örülünk. Majd egy másik szökken, a harmadik megpördül, és mindez csodaszép!

 

Így képzeljük el a táncórákat is, ahol ezeket a mozgásformákat összekötjük, és együtt ismételgetjük addig, amíg abból kialakul az örömteli tánc. Együtt forgunk, dobogunk, csettintünk és énekelünk.

 

Szabad nagyon hangosan, és igazán halkan utánozni a háziállatka kedvenceink hangját és  ozdulatait. Sőt, ha elfárad a lábunk, mondókákat duruzsolunk, vagy mesét mondunk a kicsi füleknek. 2017 szeptemberében alakult ki a csapatunk. Az óvodások és az iskolások két csoportban képviselik magukat. Élményeinket a Grazi Gyermektánccsoport Facebook oldalán is megosztjuk. A nagyok kívülrőltudják már az Érik a szőlőcímű népdalt énekelni, örömmel játsszák a Túrót ettem, elejtettem című játékot, ügyesen táncolnak a sárközi népzenére. A kicsik pedig aranyalmás, kisharangos, báránykás történeteket mesélnek a táncórák után.

 

Sokat készülődünk, hogy mindannyiunk számára nagy élmény legyen a szerdánkénti közösen eltöltött idő.

 

Mindkét oktató, Károly Dorina és Tóth Zsuzsanna Napsugár is a néphagyományok átélői és újrateremtői vagyunk, valamint nagy tisztelőiaz egykori gyermekkor hagyatékának.

 

Mindezt szeretnénk Grácban is tovább örökíteni. Köszönjük az anyukáknak és apukáknak, hogy elhozzák a gyerekeket, és vállalják a  eladatokat, amivel a néptáncos gyermekkor együtt jár.

 

 

Tóth Zsuzsanna Napsugár

 


A MEÖK szervezésében 2004 szeptemberétől rendszeresen várjuk a gráci magyarok apraját és nagyját a magyar táncházba. 

A táncházmozgalom célja az, hogy mindenki a megtanult lépésekből zenére szabadon tudjon táncolni. Ehhez sok időre és gyakorlásra van szükség. Azóta sok lelkes táncoslábú és a magyar néptáncot kedvelő érdeklődő gyűlt össze, hogy ismerkedjen az alapritmussal (tá-tá és ti-ti-tá) és a magyar néptánc varázslatos sokrétűségével. Kovács Kiki, táncoktató Litérről elmondta, hogy „a tanult lépések a magyar néptánc alapjait képezik. Főleg a ritmusok! Ha ezeket bemagoltuk, akkor jöhetnek a nehezebb (kalotaszegi, mezőségi és egyéb erdélyi) táncok. Ezekből a táncokból is annyi lépés van, hogy legalább egy órát lehetne folyamatosan táncolni figuraismétlés nélkül! Hiszen a táncház lényege, hogy mindenki azt táncol, amit akar, és úgy rakja sorba a lépéseket, ahogy akarja az adott tájegység táncából.“

 

Újdonságok a 2015/16-os tanévben:

Kovács Dénes  táncoktatót talált Dr. Simon Péter személyében. Dénes és Péter célul tűzték ki egy tánccsoport létrehozását, gyakoribb táncházestek megtartásával.

A részvétel díjtalan, de hozzájárulást kérünk kiadásaink fedezésére, mivel a rendezvényeknek egy részét támogatja csak az Osztrák Kancellári Hivatal. Aus Mitteln der Volksgruppenförderung.

 

Mindenkit szertettel várunk!

 

Inf.: Mag. Kovács Dénes, 0650/831-2624

 

Az aktuális programok időpontját lásd a Gráci Magyar Műsorismertetőben.


Ismét táncot roptak a Magyar Táncházban

 

2012. november 9-én ismét megrendezésre került a Magyar Táncház Grácban a MEÖK szervezésében. A Kalvarienbergstraße 155. szám alatt nagylétszámú (kb. 20 fő!) érdeklődő gyűlt össze, hogy betekintést nyerhessen a magyar néptáncok világába, és gyakorolhassa is a sajátos tánclépéseket. Az est első felében a különféle magyar néptáncok, mint a csángó és a szilágysági táncok sajátos lépéseit Mag. Kovács Dénes mutatta be a résztvevőknek, mindemellett ezen táncok eredetét és kulturális sajátosságait is felvázolta. Ezt követően a jól ismert és közkedvelt körtánc következett, amiben az újonnan tanultakat zenei kísérettel együtt tudták még jobban elsajátítani a jelenlévők. A ritmusra történő hangos dobbantásokhoz egyre gyarapodó jókedv is társult.

A háromórás táncest második felében a páros táncra helyeződött a hangsúly. Kovács Krisztián (Kiki) és felesége, Glöckl Eszter Magyarországról a szilágysági párostánc alaplépéseit és az ezzel kombinálható további, szintén egyre bonyolódó lépéseket és forgatásokat mutatta be lépésről lépésre a párokat alkotó csoportnak. Zárásként az est során tanult mindenféle magyar néptánclépést lehetett gyakorolni tetszőleges sorrendben és formában. A közös táncban kibontakozhatott mind az idősebb és a fiatalabb korosztály, mind pedig a magyar néptáncban már jártasabbak, és nem utolsó sorban azok is, akiknek a táncest során tanultak még újdonságok voltak.


Szilaski Krisztina, M.A.