Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, Grác

Club ungarischer Studenten und Akademiker in Graz


Az egyesület legfontosabb feladatának a magyar nyelvi, kulturális, tudományos értékek, megőrzését, azok továbbadását tekinti. Mindemellett érdekképviseleti szervként kezdte munkáját az 1957-ben alakult MEÖK és lép ma is fel: az alapszabályból (lásd lent) kitűnik, hogy az egyesület a különböző világnézetű és felekezetű magyar diákok érdekeit képviseli, és a rendelkezésére álló anyagiakkal támogatja őket tanulmányaik befejezéséhez (lásd még lent "A MEÖK története").

A MEÖK fennállása óta kiemelkedően fontos szerepet vállal a gráci és Grác környéki magyar programok szervezésében.


A vezetőség

Elnök: Mag. Kovács Dénes

Titkár: Tarcsay Tünde

Pénztáros: Horváth Robert

Jegyzőkönyvvezető: Maurer Ildikó


Számvizsgáló: DI Horváth Csaba

Számvizsgáló: Dr. Molnár Kund


Kapcsolat

Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja

Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz

 

8011 GRAZ, PF. 295

 

Die Steiermärkische

Club Ungarischer Studenten und Akademiker in Graz

BIC: STSPAT2G

IBAN: AT23 2081 5000 0095 7985


Néhány szó a VIII. Öregdiák Találkozóról


A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja Graz 2014. május 31-től június 1-jéig 8. alkalommal rendezett Öregdiák Találkozót az 1956-után Grácban tanult magyar diákok részére. A találkozón idén Kanadából, Svájcból, Németországból és Ausztriából 41-en vettek részt, és huszan küldtek üdvözletet, miután életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudtak résztvenni.
Szombaton délelőtt mintegy huszan gyűltek össze az Amtshaus udvarában (Schmiedgasse 26), ahol Mag. Molnár András városi tanácsos Grác polgármestere, Mag. Sigfried Nagl nevében köszöntötte az egybegyűlteket, majd a MEÖK elnökével együtt, ötven elhunyt diáktárs emlékére megkoszorúzta a 2009-ben felavatott emléktáblát, amelyeta MEÖK készíttetett Csók Sándor szobrászművésszel köszönetül a magyar menekültek befogadására.
A „Lindenhof“ étteremben, viszontlátás örömétől sugárzó arccal, foglaltak helyet a vendégek és az öregdiákok, köztük négyen, akik a napokban kapták meg a Műszaki Egyetemen az aranydiplomát. A baráti, családias hangulatban elfogyasztott ebéd alatt és után békés beszélgetésben gyorsan telt az idő. Akik csak szombatra jöttek, búcsút vettek azoktól, akik vasárnap résztvettek a magyar misén és az agapén. 17-en mégegyszer asztalhoz ültek a „Heimkehrer“ vendéglőben.
A délutáni búcsúzáskor bátortalanul hangzott: találkozunk két év múlva!
A Krónikás


Híradás a VII. Öregdiák Találkozóról

 

Az 1957-ben alapított Ma gyar Egyetemisták Szö vetsége, 1967 óta Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja 1981-ben ren dezte meg első Öregdiák találkozóját. Az 55. évforduló alkalmából június 3-án megrendezett VII. találkozóra Kanadából, Németországból, Svájcból, valamint Ausztria városaiból érkeztek volt diáktársaink. Akik nem tudtak eljönni, levélben, telefonon üdvözölték a résztvevőket, a családtagokkal együtt több, mint 50 személyt. Egyeseknek érkezéskor be kellett mutatkozni, mert az elmúlt évek annyira megváltoztatták a rég nemlátott arcokat. Sokáig tartottak az örömteli ölelések, üdvözlések amíg végre mindenki helyet foglalt a terített asztaloknál. A késő estig tartó baráti beszélgetéseket csak a diákéletről szóló és a találkozókon készült felvételek bemutatása szakította meg. Egyhanlag hangzott a kívánság: Találkozzunk két év múlva! A vasárnapi magyar misén a találkozó résztvevőinek egy része megható formában emlékezett meg elhunyt diáktársainkról. A találkozó megmutatta, hogy a tanulmányi idő alatt szövődött bensőséges baráti kapcsolatokat sem az idő, sem a távolság nem tudja szétszakítani.

A Krónikás

 

A fényképeket Csicsely Tamás bocsátotta rendeljezésünkre.


MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk és várjuk minden egykori diáktársunkat és családjukat
VII. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓNKRA,
amely egyesületünk fennállásának 55.évében
Grácban, 2012. június 2-3-án kerül megrendezésre.

Jelentkezni a következő címeken lehet:
Ugri Mihály, Ziegelstr.11/c 8045 Graz,
tel.:0316/683-508
A részletes programot a jelentkezők megkapják.

 

A MEÖK vezetősége


Download
A MEÖK alapszabálya
statuten_des_vereins.pdf
Adobe Acrobat Dokument 91.8 KB

Download
A MEÖK története
Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja
Adobe Acrobat Dokument 50.6 KB

Download
Kufstein XI zárónyilatkozata 2010
KUFSTEIN_XI_ZARONYILATKOZAT.pdf
Adobe Acrobat Dokument 18.5 KB